01/05/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında Kombina Müdürlüğümüzce kesimi yapılacak olan hayvanlardan elde edilecek Büyükbaş ve Küçükbaş Deri ürünlerinin (sırttan düşme ve kelle derisi dahil) 10 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale ile satışı yapılacaktır. Satışa ilişkin şartnameler, teklif mektubu ve ihale ilan metni yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu satış ihalesinin bölgenizde bulunan ve bu iş ile iştigal olan firmalara duyurulur.

Söz konusu satış ihalesinin bölgenizde bulunan ve bu iş ile iştigal olan firmalara duyurulur.

İhale Şartnameleri

Dökümanlar