Misyonumuz
 

- Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak

- araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüterek, üretimde verimliliği arttırmak, bölgesel ürün çeşitliliğini geliştirmek

- Yüzde yüz memnuniyet düzeyinde sürekliliği sağlayacak biçimde hizmet vermek üzere üyenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve karşılamak

- yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi yaklaşımlar ile üye ilişkilerinde güveni ese üst seviyeye çıkartmak

- hizmetler etkinliği sağlamak ve verimliliği arttırmak için, bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak

- sosyal sorumluluğu, paydaşları ile işbirliği ve hazırladığı makro projeleriyle, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak

- konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak, gerektiğinde müstahsillerin yetkinliklerini geliştirmek için ilgili taraflarla stratejik ortaklıklar kurarak projeler geliştirmek

- tam faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek

 

Vizyonumuz
 

Kalkınmanın anahtarı konumundaki üyelerine, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yaratma süreçlerinde, her türlü desteği vererek;

- ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir hale getiren,

Bölgesel kalkınmadaki rolü gereği;

- ekonomik ve sosyal politikaların belirlenme süreçlerinde etkin ve yönlendirici,

- piyasaların düzenlenmesinde büyük pay sahibi,

- ilgili aktörler tarafından rol model olarak benimsenen,

- her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden,

- hizmetlerini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren,

- çağdaş yönetim anlayışına sahip, güvenilir ve saygı duyulan,

 

bir borsa olmak.