TOBB’den DUYURU

İlgi: Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2023 tarih ve 87769193 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12.Bakanlar Toplantısı’nın ve söz konusu Toplantı marjında Türk Dünyası İş Forumu’nun 14 Eylül 2023 tarihinde düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan İş Forumu’nun hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerine dair Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan ve Türkmenistan ülkelerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi notlarının 25 Ağustos 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar birliğimize ( E posta: anara.daylan@tobb.org.tr) iletilmesi…