Trabzon Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Muamelat Servisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
 

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

  • Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin asli veya onaylı örneği ve sicil tasdiknamesi,
  • Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Kimlik fotokopisi, nüfus cüzdan örneği ve yerleşim yeri belgesi
  • Yeni çekilmis 3 adet fotoğraf,
  • Vergi kaydını gösterir belge,
  • Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu. PDF (Ektedir)

Not: Tüm belgelerin aslı ibraz edilecektir.

 

Dökümanlar