Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen ekli yazıda;
TMO arpa satışlarının 5.250 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilere (büyükbaş ve küçükbaş) yönelik olarak yapılmakta olduğu ve besici ve yetiştiricilerin üretici örgütleri (Birlik, Kooperatif, Oda) vasıtasıyla başvuru yapabileceği gibi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla bireysel başvuruda da bulunabilecekleri belirtilmektedir.
EVRAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Dökümanlar