Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Mayıs-Haziran-Temmuz/2024 (Kurumun uygun görmesi halinde bu süre bir ay uzatılabilecektir.) aylarında gerek Kurum kesimhanelerinde gerekse özel kombina ve  kesimhanelerde kesimi gerçekleştirilen büyükbaş hayvan derileri ve sakatatları (hayvansal yağlar hariç) ile küçükbaş hayvan derileri, bağırsakları ve sakatatlarının (hayvansal yağlar hariç) online sistem ile
satışı yapılacaktır. Online sistem ile satışı yapılacak olan ihaleler aşağıda belirtilen saat ve tarihlerde yapılacaktır.
♦Sırttan düşme büyükbaş hayvan deri(kelle derisi dahil) ihalesi 16 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00'da,
♦Küçükbaş hayvan deri ihalesi 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:00'te,
♦Küçükbaş hayvan bağırsak ihalesi 16 Nisan 2024 Salı günü saat 16:00'da,
♦Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünler ihalesi 17 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da,
♦Küçükbaş hayvan sakatat ihalesi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00'te.