ADİL TİCARET…

Dünya fındık üretim ve ihracatındaki özelliğini ve üstünlüğünü korumak için ülkemizin kalıcı politikalarla üretimden ihracata kadar olan sürdürülebilirliği sağlaması gerekmektedir.

Bunun içinde sektörün yapısı ve gelişmelere göre kısa, orta ve uzun vadeli politikalarımız olmalıdır.

“Fair Trade” olarak adlandırılan ”Adil Ticaret” uygulanması bunlardan biri ve en önemlilerindendir.

Üretim, ticaret ve bundaki tedarik zincirindeki paylaşımlar halkaların sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi için çok önemlidir.

Dünya ticaretinde daha fazla eşitliğin teşvik edilmesi, sürdürülebilir sektörler inşa etmek amacına yöneliktir.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin fındık sektöründeki adil ve eşitliğe dayalı ticaretin son yıllarda yara aldığı, bu yaranın da giderek artarken geleceği de tehlike altına soktuğu görülecektir.

Bu nedenle Türkiye, fındık gibi en önemli tarımsal ihraç ürününde bugün yaşanan sıkıntıları bir kenara koyacak düzenlemeleri yaparak, tedbirleri almalıdır.

Yetmez gelecekte üretimden ticaretine kadar fındıkta adil uygulamaları hayata geçirmek için de gerekli kendi milli ticaret ve sanayiini de koruyup kollayacak yasal düzenlemeleri de yapmalıdır.

 

Sebahattin ARSLANTÜRK

Meclis Başkanı