ASRA YAKLAŞAN BORSA…

 Meclisi 1920’de kurulmuş, Cumhuriyeti 1923’de ilan edilmiş Türkiye’nin, 3 Haziran 1926’da Trabzon Ticaret ve Zahire Borsası adı altında üretime dayalı ticaretin gelişmesi için oluşturulmuş meslek örgütüyüz.

28 Mart 1917 tarihli Osmanlı Belgelerinde yer alan şu kayıt ile başlayıp da sonrasına devam edecek olursak, Türk Milleti’nin ne kadar zor ve yoklukla dolu şartlarda kurulduğunu, fındığın da o günlerde ne denli önemli olduğunu anlarız:

-“Trabzon Vilayeti dahilinde toplanan fındıklardan yağ üretilerek satılmakta ve bu işlemlerden sonra biriken fındık küspeleri belli oranda mısır ve buğday onu ile karıştırılıp ekmek yapımında kullanılmaktadır.

Ekmek tedarik edemeyen mahallelerde ekmeğe olan ihtiyacın una fındık karıştırılarak giderilmesi için vilayet dahilinde ki fındıkların devlet eliyle satın alınarak dağıtılması için gerekli paranın Maliye Nezareti’nce Trabzon vilayetine gönderilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararıdır.”

Daha vahimi söz konusu küspenin sadece mısır ve buğday ile değil külde karıştırılarak ekmek haline getirilerek tüketildiği bir Milli Mücadele döneminden söz ediyoruz.

 

3 Haziran 1926’da Hatip Zade Mustafa, Hacı Ali Hafız Zade Hakkı, Yunus Zade Şefik, Süleyman Beyzade Nihat, Nemli Zade Tahsin, Dihkan Zade Mahmut, Memişyazıcı Zade Osman Efendiler ile Ticaret Müdürü Şakir Bey’den oluşan 9 esnaf ve devlet yetkilisinin kurduğu Trabzon Ticaret Borsası, aradan geçen 96 yılı tarihten gelen merkezi özelliğini kullanarak yöresine, bölgesine ve ülkesine hizmet etmeyi sürdürmüştür.

 

Herkesin her işi değil de, en iyi bildiğini yapmasının verim ve kaliteyi arttırdığı gerçeğinden hareketle borsamız çalışmalarını Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındık üzerinde yoğunlaştırmıştır.

“Hareket merkezimiz fındık bahçeleri ve ticareti olmuştur” der isek tarifi en iyi şekilde yapmış oluruz. Fındığı merkezimize oturtmamızın başlıca nedeni, 1700’lü yıllarda başlayan ihracatımızı tek kuruş ithal girdisi olmadan net döviz kazandıracak şekilde sürekli arttırmamızdır. Amacımız ve hedefimiz “Çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok satacağız ve hep birlikte çok kazanacağız” sloganı ile sadece fındıkta değil, başta tarımsallar olmak üzere ihracatımızı her alanda arttırmaktır.

Bunu yaparken kalkınma hareketini de bir bütün olarak kabul ediyor, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda borsa olarak üzerimize düşeni, herkes ve her kesim ile paylaşarak sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz de…

Çünkü, “Bu ülke hepimizin.”

Eyyüp ERGAN

Yönetim Kurul Başkanı