TEK VÜCUT…

 

Tek Bayrak,

Tek Vatan,

Tek Millet,

Tek Devlet.

 

Türkiye bunlar söz konusu olduğunda “gerisi teferruattır” diyerek “Tek Vücut” olarak tarih sahnesinde yer aldı, almaya da devam ediyor.

 

Bulunduğu jeopolitik konum,

Tarihsel birikimi,

Sahip olduğu kaynaklar,

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi görmesi,

Demokrasisi ve istikrarlı yönetimi,

Ortadoğu coğrafyasında etkili güç olması Türkiye için ne kadar yararlı ise, çekemeyenler için de o denli zararlı olarak görülmektedir.

Bu geçmişten günümüze hep böyle olmuştur. 

 

Ancak hesabı doğru olmayan zararlı emellerin sahipleri her daim güçlü bir Türk Devleti’ni karşılarında görmek istemediklerinden dolayı Ortadoğu, dahası İslâm coğrafyasında yerli işbirlikçiler bularak insanlık dışı davranış ve tercihlerin içine girmişlerdir.

 

Ama Türk Milleti, her daim Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” sözünden aldığı ilhamla bugün kötü senaryoların peşinde koşanların karşısında yine devletinin yanında ve yanı başında olmaya devam etmektedir.

Hem de, “Tek Vücut” halinde.

*

Dünyanın sağlıkta ve çevresel faktörlerde birçok büyük sorunla mücadele ettiği bir süreçte tüm ulusların da bunlardan kurtulmak için “Tek Vücut” olması gerekmektedir.

 

İnsanlığın da gereği budur. İnsanlara karşı meydana gelen olumsuzluklarda, sadece sorunun karşılaşıldığı coğrafyadakilere çözümü bırakmak insan hareketinin çok hızlı seyrettiği günümüzde asla doğru değildir.

 

İşte son örneği de yaklaşık 1 yıl önce ilk olarak Çin’de rastlanan, ama bugün adeta dünyanın dört bir yanına dağılan Koronavirüsü’dür.

 

Sadece bu virüsle bile mücadele etmek için tüm ülkelerin işbirliği içine girmeleri, aynı hedefe yönelik hareket etmeleri, sözün kısası “Tek Vücut” olmaları gerekmektedir.

 

Zaten başka çare de yoktur.

 

 

Mart 2020

EYYÜP ERGAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI