ZENGİNLİK İÇİN AZAMİ ÜRETİM…

İşyerlerinde emek vererek çalışanlar için en çok sözü edilen konu hiç şüphesiz “Asgari Ücret”dir.

“asgari ücret” demek, çalışma hayatında bir işçinin alacağı ücretin “Bundan daha aşağı olamaması” anlamına gelmektedir.

Bu vesile ile 8.500 TL olarak belirlenen son asgari ücretin, Türkiye şartlarında iyi bir rakam olduğunu da belirtmezsek haksızlık olur.

Ancak bulunduğu konum, sahip olduğu imkânlar göz önüne getirildiğinde Türkiye, her alanda asgarileri değil, azamileri hedef alması gereken bir ülkedir.

Yer altı ve yer üstü kaynakları, genç nüfusu ile Türkiye, yer aldığı coğrafyadaki jeopolitik ve lojistik imkânları ile azamiyi hak eden bir ülkedir.

Fakat azami hak eden ülkede yaşayanların da eldeki bu imkânları azami şekilde değerlendirip, azami üretime dönüştürerek kazanım sağlamak için çaba göstermesi gerekir.

Yani kısa bir tarif ile emeğin karşılıklarından biri olan “asgari ücret” söyleminden kurtulmak için azami üretim yapılması olmazsa olmazdır.

Öylesine bir azami üretim ki, Türkiye sınırları içinde yaşayanları doyurduğu gibi, çok daha fazlasını ihraç ederek, Dünyaya satacak kadar olmalıdır.

Türkiye’nin kalkınması, dolayısıyla halkımızın zenginleşmesinin tek yolu her alanda, hem de azamisi ile üretimdir.

Bunun için borsa olarak yıllardan beri “Çok Çalışıp, Çok Üretip, Çok Satıp, Çok Kazanacağız” sloganını rehber edinmemiz gerektiğini söylüyoruz.

Bunun için de herkesin kendi alanında en iyisini yapması gerektiğini ifade ediyor, işlem hacminin büyük kısmını teşkil eden ve ülkemize de tarımsal ürünlerde en fazla dövizi kazandıran fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için çaba gösteriyor, önderlik yaparak örnek olmaya çalışıyoruz.

Biliyoruz ki, emeğin karşılığı olan azami ücreti verebilmenin yolu ve yöntemi de azami üretimden geçiyor.

Eyyüp ERGAN

Yönetim Kurulu Başkanı