2022’DE ÜRETİM-ÜRETİM-ÜRETİM…

 

2021’i, özellikle de son çeyreğini ekonomideki büyük sarsıntılarla geride bırakan Türkiye, 2022’i tamamen üretim odaklı ve teşvikli geçirir ise toparlanıp, 2023 için konulan hedeflere varmada önemli bir mesafe kaydedebilir.

 

Ancak, bunun için kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir istikrarlı politikaların yol haritası şimdiden belirlenip, her ne olursa olsun taviz verilmeden uygulanmasından asla vazgeçilmemelidir.

 

Borsamızın yıllardan beri sloganı haline getirdiği; “Çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazanmak” hedefinin temelinde tamamen üretim yatmaktadır.

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın “üretim ve ihracat odaklı” diyerek sözünü edip, her aşamada desteklenmesi için gereken talimatları verdiği sistemin temeli de zaten budur.

 

Özellikle günümüzde öncelikli sektör haline gelen tarım ve hayvancılıkta teknolojileri de kullanarak yapılacak yatırımlara öncelik verilmesi, desteklenmesi hem halkımızın beslenmesine, hem de fazlalık üretimle gerçekleştirilecek ihracatla dünyanın da bundan yararlanmasına, dolayısıyla Türkiye’nin ihracatının artarak dış ticarette en azından dengeli bir tablonun ortaya çıkmasına neden olacaktır.

 

Birim alandan verimin arttırılmasına öncelik tanınıp, atıl durumda olan arazilerin de değerlendirilmesi ile arttırılacak tarımsal ve hayvansal üretim ile Türkiye, son yılların ortalaması ile yıllık 20 milyar dolar civarında olan bu alandaki ihracatını 2’ye, 3’e çok rahatlıkla katlayabilecektir.

 

Böylece ihracatımızın da artmasına vesile olacak uygulama, aynı zaman özellikle kırsal kesimde istihdamın artmasına, köyden kentlere olan göçün tersine dönmesini de sağlayacaktır. Dolayısıyla kentleşme ile yaşanan sosyo-ekonomik problemlerin de azalmasına neden olacaktır.

 

Onun için 2022 yılını her alanda “Üretim-Üretim-Üretim” diyerek değerlendirmeliyiz.

Bu değerlendirmeyi hep birlikte el ele vererek, her şeyin çoğu ile yapmalıyız.

 

Sağlıklı ve mutlu yıllar.

 

Eyyüp ERGAN

Yönetim Kurulu Başkanı