HAYVANCILIĞA ÇOK YÖNLÜ DESTEK

 

Geçmiş; “Bir koltukta iki karpuz” taşıyabilmek, ya da “Bir taşla iki kuş vurmak” ile geçirilebiliyordu.

Ancak günümüz, “bir koltukta birkaç karpuz” taşıma, ya da “Bir taşla birkaç kuş” vurabilmekle yaşanabilecek, geçirebilecek, geçinebilecek hale gelmiştir.

Yani, çok yetenekli, çok yönlü olmak ve tabidir ki çok çalışmakla…

Onun içindir ki, Trabzon Ticaret Borsası olarak, hem kişisel, hem de toplumsal başarı için ağırlığı üretime verip, “Çok çalışıp, Çok üretip, Çok satıp, Çok kazanmalıyız” sloganını kendimize ilke ve rehber edindik.

Ve de anladık ki tüm bu çokları, ayrıca “çok yönlü olarak” yapmalıyız, yapabilmeliyiz.

                                                                                                   *

Bunun için bir örnekleme yapmak gerekirse, Trabzon’un meşhur tereyağının üretildiği Tonya ilçesi ve yöresi başta olmak üzere hayvancılıkla iştigal edilen kırsal kesime devletin teşvik amaçlı istihdam desteğinin verilmesi için çaba gösteriyoruz.

Yörede hayvansal üretimde çekilen sıkıntının ortadan kaldırılabilmesi için süt inekçiliğinin teşvik edilmesi gerektiği fikri üzerinde ısrarla duruyoruz.

Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkili ve ilgili makamlara kısa bir raporla başvuruda bulunduk. Bunu kamuoyu ile de paylaştık.

Kırsal kesimde ev ekonomisi şekliyle süt inekçiliği yapan her evde, 4-5 inek varsa o evde bir kişinin İş-Kur projesi kapsamında istihdam desteği sağlanmasını talep ettik.

Böylelikle hem süt inekçiliği teşvik edilmiş olunacak, hem de çok yönlü katkılarda sağlanabilecektir.

Nedir bu çok yönlü katkılar?

Birincisi kırsaldan kente göçün önüne geçmek için bir adım atılmış olunacaktır.

İkincisi, köyünde geçimini sağlayamadığı için kentlere göç eden köylüler geri dönecektir.

Üçüncüsü, köylü hayvanına bakarken alternatif tarım ürünleri yetiştirerek ek gelir sağlayabilecektir.

Dördüncüsü, kırsal kesimde nüfus yoğunluğu arttığı oranda eğitim ve sağlık hizmetleri de buralara, yani köylünün ayağına taşınmış olunacaktır.

Böylelikle taşımalı eğitim sistemi denilen bir yerde göçü teşvik eden uygulama kısmen de olsa ortadan kalkmış olacaktır.

Asıl hedef olan süt üretiminin artması ile süt mamulleri daha fazla üretilmiş olunacak, daha fazla kazanç sağlanacak, köylüde toprağına daha fazla bağlanacaktır.

Pandemi sürecinin tarımın ve toprağın ne denli önemli olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu düşünürsek Türkiye olarak sahip olduğumuz imkan ve avantajları çok iyi değerlendirecek teşvik ve destek programları uyguladığımız zaman, bırakın kendi kendimize yetmeyi, dünyanın bir çok ülkesini de bakmış olacağız. Dolayısı ile üretimden ihracata kadar da zenginleşmiş…

Eyyüp ERGAN

Yönetim Kurulu Başkanı

HAZİRAN 2020