2020 Umut vermeli…

Zaman denilen ve şairin “ışık hızıyla geçip giden” olarak tarif ettiği gerçek 2019 ile bir kere daha kendini gösterdi. Sanki dün imiş gibi başlayan zaman göçüp gitti, yerini 2020’ye devretti.

Şurası bir gerçek ki, 2020’de, kendinden öncekiler gibi akıp gidecek. Ama yavaş, ama hızlı!

Aslında zamanın süre olarak geçip geçmemesine değil, nasıl geçtiğine, daha doğrusu zamanı nasıl değerlendirdiğimize bakmamız lazım. İyi ve çok şeyler yapabilmiş isek, zamanın geçip gitmesinin o kadar önemi yok. Ama, yapamamış isek, o zaman da demek ki bunları bir sonraki yıla devretmişiz demektir.

Trabzon, Karadeniz ve Türkiye açısından 2020’ye tabir yerinde ise “Çok şeyler devrettik” dememiz, gerçeği işaretlememiz anlamına gelecektir.

Türkiye içeride ve dışarıda çok hızlı, çok dinamik ve çok çaba gerektiren gelişmelerle olaylarla 2019’u geride bıraktı. Bıraktıkları içinde eksik olanlar, yarım kalanlar olmadı mı? Hatta hiç başlanmamışlar bile! Mutlaka olmuştur.

İşte bu noktada bizim yapacağımız; yapamadıklarımız, eksik bıraktıklarımız için hayıflanma yerine 2020’de önceliği bunların tamamlanmasına vererek yeni projeleri de hayata geçirmek için çaba sarf etmek olmalıdır, olacaktır.

Trabzon için başta yatırım adası ve güney çevre yolu, Karadeniz için güneyden ve batıdan demiryolu bağlantısının Batum üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara bağlanması, Türkiye için ise bölgesinde sahip olduğu jeopolitik avantajları her alanda azami derecede değerlendirme ön planda olmalıdır.

Kendi hava araçlarını, otomobilini yapma noktasında teknolojik gelişimini hızlandırmış bir Türkiye’nin bulunduğu coğrafya da söz sahibi olmazı, Dünyanın da gelişmiş ekonomileri arasında 2023 hedefi ile yer alması için hep beraber el ele ve gönül gönüle çok çalışmayı en öne koyarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz.

Ezcümle; 2019’u artıları ve eksileri ile birlikte değerlendirip, 2020’de artıları fazla bir Trabzon ve Türkiye oluşturmak için neler yapmamız gerektiğine iyi karar vermeli ve bunları da tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız. Öyle olacak bir 2020 umudunu taşıyorum.

Ocak 2020

EYYÜP ERGAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI