Stratejik Plan Çalışmaları devam ediyor…

Stratejik Plan Çalışmaları devam ediyor…

Trabzon Ticaret Borsası’nın swot analizi yaparak, amaç ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 2021-2024 yılı Stratejik Plan Çalışmaları çerçevesinde geçen hafta Meclis Üyeleri ve Personelle birlikte İç Paydaş Toplantısı yapılmıştı.

Toplantının ardından bu hafta yeniden bir araya gelen meclis üyeleri ve personel, vizyon ve misyonun yanı sıra bundan sonra yapılması düşünülen proje ve faaliyetler üzerine görüşlerini belirten bir çalıştay düzenlediler.  

Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, meclis üyeleri ve borsa personeli yapılan çalıştayda fikirlerini beyan ederek ortak bir taslak görüş hazırladılar. TTB Akreditasyon Danışmanı Dr.Yüksel Vardar’ın da inceleyeceği taslak görüş sonrası hem TTB’nin vizyon-misyonu oluşturulacak hem de önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyet ve projelere ışık tutulacak.