AB’nin Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde TTB tarafından  40 gence yönelik bir yıllık proje uygulanacak.


“Önce Gençlerin Sonra Balıkların Kültürü Artsın”


TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, “3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye, bunlardan yeterli ölçüde yararlanamıyor.”


Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” çerçevesinde Trabzon Ticaret Borsası (TTB)  balıkçılık alanında bir proje uygulayacak.


“Önce Gençlerin Sonra Balıkların Kültürü Artsın” adı altında uygulamaya konulan bir yıllık proje kapsamında, yüksek öğretimde balıkçılık sektörüne yönelik bölümlerden mezun olanlar ile son sınıfta bulunan toplam 40 gencin teorik ve uygulamalı eğitimlerle nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.


TTB’nin, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortaklık yaparak uygulamaya koyduğu projeye Yomra Su Ürünleri Kooperatifi ile Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği’de destek veriyor.


TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz ve iç sulardan yeteri ölçüde yararlanılamadığına dikkat çekerek,  AB’nin özellikle Doğu Karadeniz’deki balıkçılık projelerine sağladığı desteklerden yararlanarak, hem balık üretiminin, hem de bu üretimle birlikte istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.


TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Avrupa Balıkçılık Fonu tarafından 2007-2013 döneminde sektörün kalkınması için hibe amaçlı 3.8 milyar Avro bütçe ayrıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:


“Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili zengin iç sulara sahip bir ülke . Ancak bu sularda balıkçılık yeterince yapılamıyor. Ayrıca, sektördeki işletmeler ile bu alandaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasında arz - talep uyuşmazlığı bulunmaktadır. Biz Trabzon’da, sektörde nitelikli iş bulmaya çalışan ve aranan kriterlerde ki gençleri yetiştirerek, hem iş sahibi yapmak, hem de balıkçılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Böylelikle özellikle son yıllarda gelişme gösteren kültür balıkçılığımızın da daha bilinçli yapılarak azami verime ulaşması da sağlanmış olunacaktır. Bunun yanında balıkçılık sektöründe sürdürülebilir birde ofis oluşturulacaktır.”


Proje ile eğitime tabi tutularak başarılı olan kursiyerler, ilgili işletmelerde istihdam edilecekler. Proje gelecek yılın Aralık ayında tamamlanacak.Web Sitesini ziyaret etmek için tıklayın.