ENGELLER BİLİNÇ İLE AŞILACAK

ENGELLER BİLİNÇ İLE AŞILACAK

Bu proje Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon Ticaret Borsası tarafından yürütülmekte olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ÖDES Programı kapsamında finanse edilmektedir.


Proje amaçları;

Trabzon Ticaret Borsası’na üye işletme sahiplerini özürlülük konusunda bilinçlendirmek ve çevresindeki ihtiyaç sahibi özürlü bireylerle olan diyaloglarını geliştirmek suretiyle toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeyinin ve duyarlılığın arttırılmasına katkıda bulunmaktır.


Proje ortağı;

Trabzon Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği


Hedef Gruplar;

Trabzon Ticaret Borsası’na üye 227 işletme sahibi ve çalışanları, üye işletme sahibi ve çalışanlarının tanıdığı engelliler


Beklenen sonuçlar;

1. Bilinçlendirme Ekibi kurulması,

2. Trabzon Ticaret Borsası üyesi olan 227 işletme sahipleri ve çalışanlarında özürlülük konusunda bilinç oluşturuldu, Trabzon Ticaret Borsası üyesi işletme sahiplerinin ve çalışanlarının çevresindeki engellilerle ilgili duyarlılığı arttırılması,

3. Toplumun da özürlülük konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık yaratma amacıyla bilinçlendirme faaliyetinin gerçekleştirildiği işletmelere bilgi levhaları asılması,

4. Trabzon Ticaret Borsası üyesi işletme sahiplerinin ve çalışanlarının çevresindeki engelli bireylere yardım sağlanması,

5. Trabzon Ticaret Borsası, engellilerle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile özürlü bireyler ve aileleri arasında özürlülük konusunda işbirliği oluşturulması.


Faaliyetler;

1.Faaliyet: Proje Ekibinin Oluşturulması,
2.Faaliyet: Bilinçlendirme Ekibinin Oluşturulması ve Ziyaretlerin Belirlenmesi,
3.Faaliyet: Bilinçlendirme Faaliyetleri,
4.Faaliyet: Özürlü Birey İhtiyaçlarının Temin ve Teslimi,
5.Faaliyet: Görünürlük Faaliyetleri,
6.Faaliyet: Raporlama

Dökümanlar