STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ PROJESİ

Proje amacı;
TTB’nin kurumsal kimliğinin geliştirilmesinin önemli adımlarından biri olan Stratejik Planlama Süreci’nin personel eğitimi ve örnek plan oluşturma suretiyle kuruma ve bölge kalkınmasına optimum fayda oluşturacak şekilde kavranması, hazırlanması ve uygulanmasını sağlamaktır.

Proje sonunda; Trabzon Ticaret Borsası’nın plan ve program hazırlama ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi,

Trabzon Ticaret Borsası bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi (SPE)’nin oluşturulması,

Trabzon Ticaret Borsası’nın Stratejik Planlama Sürecinin başlatılması,

Trabzon Ticaret Borsası’nın bölge kalkınmasına katkıda bulunarak kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi.