Proje amacı: Karadeniz Bölgesi’nde yapılmış olan odun dışı orman ürünlerinde bulunan bitkilerin etken maddelerinin literatürden taranması ve tespit edilmesidir.

Proje sonucunda: Karadeniz Bölgesin’de yapılmış olan odun dışı orman ürünleri envanterinde bulunan bitkilerin etken maddeleri literatürden taranarak tespit edilip bitkilerin kullanımının belirlenmesi,

Bölgedeki orman köylülerine yeni iş alanları oluşturarak bölge istihdam oranına katkı sağlanması,

Bitkilerin hammadde veya yarı sentez ürün olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunulması için kaynak oluşturulması,

Bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlanması.