Projenin amacı : Trabzon’da fındık işleyen tesislerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak

Projenin sonuçları : 40 işsiz bayana fındık seçimi hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kursiyerlerin %90’ı istihdam edildi.