ENGELSİZ DUYARLILIK İÇİN EL ELE PROJESİ

Projemizin hedefi;

Trabzon Ticaret Borsası üye işletmelerinin yönlendirdiği Trabzon'da yaşayan 200 özürlü birey ve ailelerine eğitim ve destek hizmeti verilmesi ve toplumun engellilerle diyaloğa teşvik edilmesi suretiyle özürlü birey ailelerinin bilinçlendirilmesine ve toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeyi ve duyarlılığının arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Proje sonucunda;

1. Özürlü birey ve ailelerine yönelik Trabzon ilinde belirlenen 5 ilçede 'Engelsiz Bilgi ve Destek Masaları' oluşturulacak,

2. Trabzon ilinde yaşayan 200 özürlü birey ve ailesi özürlülük ve işletme becerileri hakkında bilinçlendirilecek,

3. 200 özürlü bireye eğitim desteği sağlanacak,

4. Yönlendirme ve 'Engelsiz Duyarlılık' adlı ödül ve dayanışma etkinliği ile toplumun engelli bireylerle olan diyaloğu geliştirilerek toplumsal duyarlılık arttırılacak,

5. Trabzon'daki işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile engelli bireyler ve aileleri arasında özürlülük konusunda işbirliği güçlendirilecek.