YENİLİK AB STANDARTLARINI GETİRECEK PROJESİ

Trabzon Ticaret Borsası ve Caceres Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği ve bilgi alışverişi oluşturarak çevre, gıda güvenliği, teknoloji ve enerji alanlarındaki iyi uygulamaları transfer etmek, işletmeler üzerinde değerlendirmek, geliştirmek ve uygulamak suretiyle 200 üye işletmenin AB ile entegrasyonunu sağlamaya katkıda bulunmaktır.

Proje sonucunda;

1. Caceres Ticaret ve Sanayi Odası'nın çevre, enerji gıda güvenliği ve teknoloji alanında uyguladığı iyi uygulamalar Trabzon Ticaret Borsası tarafından incelenecek,

2. Üye işletmeler çevre, gıda güvenliği, teknoloji ve enerji alanlarında AB standartlarına göre analiz edilecek, analiz sonuçları değerlendirilecek,

3.4 üye işletmede 4 alanla ilgili 4 pilot uygulama başlatılacak, işletmeler AB uygulamaları hakkında bilinçlendirilecek,

4. Trabzon Ticaret Borsası'nın yenilik transferi ve üye sorunlarına çözüm üretme kapasitesi geliştirilecek,

5. Trabzon Ticaret Borsası, Caceres Ticaret ve Sanayi Odası, üniversiteler ve KOBİ'ler arasında işbirliği oluşturularak diyaloglar geliştirilecek.

Web Sitemiz: http://tbinovasyon.org/