TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Trabzon Başmüdürlüğü İhale İlanı

Giresun Başmüdürlüğü depolarında stoklu bulunan 1500 ton (±%20 Ofis opsiyonlu) Kabuklu Fındığın kırılarak, kavrulmuş iç fındığın işlenmesi, ambalajlanması ve yüklenmesi işi için TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin 26.1. maddesi gereği "Teklif İsteme Usulüne" göre 04.05.2023 tarihi Perşembe günü saat 11.00'de Ordu Başmüdürlüğü binasında ihaleye çıkılacaktır. İmalat ihalesi ihale edilememesi durumunda 05.05.2023 tarihi Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar ihale edilecektir. 1500 Tonluk Kabuklu Fındık İşlenmesi Hizmet Alım İhalesine ait ihale bilgileri ekte sunulmuştur.

Hizmet Alım İhalesine ait ihale bilgileri ;

Documents