FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ

PROJENİN AMACI:

Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 75'e yakın bölümünü elinde bulunduran ülkemizde 14 il ve 126 ilçede 400 bin civarında üretici bulunmaktadır.
 
700 bin hektarı aşkın alanda yer alan fındık bahçelerinden, özellikle Ordu'nun Ünye ilçesinin doğusundaki ana üretim bölgesinde fındık ağaçları yaşlanmıştır.

Trabzon'da bu yaşlılık had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun sonucunda bahçelerde birim alandan alınan fındık miktarı sürekli olarak azalmaktadır. 2013 tespitlerine göre bir dekar alandan elde edilen fındık miktarı 60-70 kg'a kadar düşmüştür. Oysa bu rakamlar diğer üretici ülkelerden Amerika'da 250 kg'a, Fransa'da 200 kg'a, İtalya'da 170 kg'a, Gürcistan'da ise 150 kg'a yakındır.

Birim alandaki verim miktarının azalma sebepleri arasında, bahçelerin yaşlanmasının yanında, yanlış dikimler, gerekli bakımın yapılmaması, toprak yapısı belirlenmeden gübre verilmesi ve üreticilerin bahçelere yok denecek kadar az girmesinin yanında, arazilerin bölünerek ekonomik olmaktan çıkmaları da yer almaktadır.

Bu verimsizliğin ortadan kaldırılması için yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden dikilmesi, yenilenmesi, budanması, toprak bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Bahçelerde olgunlaşan fındıkların toplanması, patosa vurulması, kurutulması ve depolanması aşamalarında mekanik araçların kullanılmaması zaman kaybına ve maliyetin artmasına neden olmaktadır.

Bu olumsuzlukların giderilerek, yeni tekniklerde kullanılarak verim ve kalitenin arttırılması için proje uygulanacaktır.

PROJENİN SÜRESİ:

A-Projenin süresi yeniden dikim yapılacak alanlardan elde edilecek sonuçların da belirlenebilmesi için 5 yıl olarak belirlenmiştir.

B-Proje Aralık 2013'de başlayacak, Aralık 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

Proje hakkında detaylı bilgi için www.kalitelifindik.org sitemizi ziyaret edeblirsiniz.

Documents