ET VE SÜT KURUMUNU Erzurum Et Kombinası Müdürlügü Stoklarında bulunan yaklaşık 10.000 kg (10 ton) kuyruk yağı satışa çıkarılmıştır. Alıcı olabilecek firma ya da şahısların yazımız ekinde bulunan teklif mektubu formunu doldurarak fiyat verebileceklerdir. Fiyatlar mail(baycan.karacan@esk.gov.tr), elden, kargo ya da fax yoluyla kombinamıza 29.11.2022(Salı Günü) tarihi mesai sonuan kadar ulaştırılacaktır.

Fiyat verecek Şahıs ve Firmalardan İsteneke Belgeler
1-) TC Kimlik Fotokopisi(Şirket veya şahıs olarak fiyat vereck istekliler tevdi ecektir)
2-) Vergi Levhası(Şirket olarak fiyat verecek istekliler tevdi edecektir)
3-) Oda Kayıt Belgesi (Şirket olarak fiyat verecek istekliler tevdi edecektir)
4-) Noter Onaylı Vekaletname(Teslimat esnasında vekil ile teslim alacak olan istekliler tevdi
edecektir)