Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Ukrayna arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de kapsayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması amacıyla müzakerelere başlandığı, ilk tur STA görüşmelerinin 6-7 Aralık 2011’de yapıldığı, ikinci tur müzakerelerin ise 5-7 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılmasının öngörüldüğü bildirilmiştir.​

Yazıda devamla, hizmet ticareti konusunda metin bazlı müzakerelerin ikinci tur STA görüşmeleri kapsamında başlatılacağı, ülkemizce metnin, bu alandaki uluslararası yükümlülüklerimizin temelini oluşturan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS) paralelinde geliştirilmesi yönünde bir tutum benimsendiği ifade edilmiştir. Her iki ülkenin de DTÖ üyesi olmasından dolayı, GATS paralelinde geliştirilecek bir metin üzerinde uzlaşı sağlanabileceğinin düşünüldüğü belirtilmiştir. 


Yazıda, müzakerelerin esaslı bölümünün, hizmet ticaretine yönelik Anlaşma eki taahhüt listelerinin oluşturulmasının teşkil edeceği belirtilmiş, DTÖ’ye 2009 yılında üye olan Ukrayna’nın, hizmet ticareti alanında çok kapsamlı taahhütler üstlendiği ve hizmet sektörlerinde yabancıların pazara girişine ve yerli hizmet sunucuları karşısında tabi oldukları muameleye ilişkin sınırlı sayıda kısıtlamaya yer verdiği ifade edilmiştir. 


Bu çerçevede, Ekonomi  aşağıda yer alan, Ukrayna’nın GATS kapsamındaki hizmet taahhütlerinin incelenerek, STA müzakereleri sırasında adı geçen ülkeden talep edilebilecek ilave açılımlara ilişkin Odanız görüş ve değerlendirmelerinizin 27 Şubat 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize elektronik posta yoluyla (tolga.terzi@tobb.org.tr) bildirilmesi önem arz etmektedir.
 Ukrayna-GATS Taahhüt Listesi