Bilindiği gibi, zengin enerji kaynaklarına sahip olan ve son yıllarda ekonomisi rekor oranlarda büyüyen, tüm dünyada etkisini gösteren mali krize rağmen 2010 yılında % 5’lik büyüme oranı yakalayan Azerbaycan’ın dış ticaretinde de çok önemli artışlar kaydedilmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki toplam ticaret hacmi 2010 yılında 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz ihracatına bağlı olarak önümüzdeki 20 yıllık sürede 340 milyar $ düzeyinde bir gelir elde edeceği tahmin edilmektedir. Ülkenin yatırım ortamı hızla iyileşmekte ve Türk iş çevrelerine önemli imkanlar sunmaktadır.
 
Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek, firmalarımız için yeni işbirliği olanakları yaratmak amacıyla DEİK / Türk-Azerbaycan İş Konseyi tarafından 15 Nisan 2011, Cuma günü Ankara Swissotel’de “Türkiye – Azerbaycan İş Forumu” düzenlenecektir.


T.C. Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Şahin Mustafayev’in katılımcılara hitap etmeleri planlanan söz konusu İş Forumu’na Azerbaycan’dan tarım, inşaat, müteahhitlik, bankacılık ve finansman, bilişim teknolojileri, lojistik, sağlık gibi değişik sektörlerden iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra devlet ve kamu kuruluşları yetkililerinin iştiraki beklenmektedir.
 
Taslak programı ekte sunulan söz konusu toplantıya katılım bedeli kişi başına 50 TL olup, katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekteki formu doldurarak banka dekontu ile birlikte 13 Nisan, Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (Nurengiz Eşki, tel: 0212-339 50 54, 339 50 80, e-mail: avrasya@deik.org.tr, faks: 0212-270 37 84) iletmeleri gerekmektedir. 


Katılım Formu / Taslak Program