TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Ticaret Dairesi Baskanlığından gelen yazıda;
Bilindiği üzere ekmeklik buğday stoklarımız Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden un fabrikalarına verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılıp satışı yapılmaktadır.
2023 Mart ayında ekmeklik buğday satışlarımıza fiyat taahhütü veren ve fatura girişlerini tamamlayan firmalar üzerinden TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU açıklanan stoklara 14 -20 Nisan 2023 (dahil) tarih aralığında başvuru yaparak talepte bulunabilecektir. ELÜS tahsis sonuçları takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için 28 Nisan - 12 Mayıs 2023
(dahil) tarihleri arasında her gün Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'ye gönderilecektir. Talep sahiplerinin yatırım hesaplarında bu tarih itibariyle tahsis edilen ürün mktarına karşılık gelen ürün bedellerini yatırmış olmasıgerekmektedir.
TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılan ithal ve yerli ekmeklik buğday tahsisleri 12 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim
alınabilecektir. Bu ürünler için son teslim tarihi 31 Mayıs 2023 (dahil)' dir.
ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE