Yangınların neden olduğu doğal ve ekonomik tahribatın giderilmesine katkı sağlamak maksadıyla, Birliğimiz, Oda ve Borsaları ile üyelerimizi kapsayacak şekilde tüm Türkiye sathında nakdi yardımlarda bulunabilmesi için gerekli izinleri alarak 1 ay süreyle kampanya başlatmıştır.

Dökümanlar