Stoklarınızda bulunan ve ekli listede yer alan buğday, arpa ve mısır stokları aşağıda (Ek-1) belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 05 Kasım 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Başmüdürlüklerimizce/Müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir

Dökümanlar