TMO tarafından Mayıs ayı mısır satışları kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlar (beyaz etve yumurta), yem fabrikaları ve büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara peşin bedel mukabili serbest olarak yapılacaktır.
Kullanıcıların 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvan (beyaz et, yumurta, besiciliği yapanlar ve yem fab.) mısır başvuruları Başmüdürlüklerimiz vasıtasıyla elden kabul edilecektir. Satış talepleri stokların bulunduğu başmüdürlüklerce alınacaktır.
Söz konusu stoklar serbest satışa açıldığından alıcıların taleplerini bir an önce stokların bulunduğu Başmüdürlüklere iletmeleri yararlarına olacaktır. Zira satışlarımız belirtilen stoklarla sınırlıdır.
Satışa açılan ELÜS mısır stokları 26 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar hergün takas için TÜRİB'de işlem görecektir.
ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden satışların gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS ürün satışları TÜRİB'de tek seferde yapılacak, satış miktarı parçalanmayacaktır.
Kullanıcıların belirlenmesi amacıyla satışlarımıza başvuran kişi/firmalar faaliyetlerini 01 Nisan 2023'den son alınmış belgelerle tevsik edeceklerdir (Faaliyet Belgesi, İşletme Tescil Belgesi [24 aydan büyük dişi sayısını gösteren] gibi).
Satışı yapılan mısırlar için para yatırma süresi 26 Mayıs 2023 (dahil) tarihinde sona erecektir. Son ürün teslim tarihi 02 Haziran 2023 (dahil) olarak uygulanacaktır.
Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.