• Kocaeli Başmüdürlüğüne bağlı, Ağalar Mahallesi, Sahil Yolu Caddesi No:150, 54800 KOCAALİ/SAKARYA adresindeki, Kocaali Kırım İmalat Ekip Şefliği stoklarında bulunan; seçilmiş 22 mm ve üstü kalibreli kabuklu fındıklardan, kabuklu kavrulmuş tuzlu fındık imalatı yaptırılacaktır. İlgi talimat gereği Kocaeli Başmüdürlüğü stoklarında bulunan "22 mm ve üstü kalibreli 40 ton) kabuklu fındığın imalat noktasına nakliyesi dâhil taşınması, (+,-%20 Ofis opsiyonlu çıtlatılarak kavrulmuş tuzlu fındığa işlenmesi ve ambalajlanması" işi için ihaleye çıkılacak olup; ihale, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesi "Teklif İsteme Usulüne'' göre 20.03.2023 tarihi Pazartesi günü, saat 14:30'da Kocaeli Başmüdürlüğü toplantı salonunda ihaleye çıkılacaktır. Kabuklu kavrulmuş tuzlu fındık imalatı ihalesi ihale edilemediği taktirde 21.03.2023 tarihi Salı günü, aynı yer ve saatte tekrar ihale edilecektir.
  • Giresun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan Giresun Kalite kabuklu fındık stoklarından nakliye dahil yaptırılacak olan "1500 ton ) kabuklu fındığın kırılarak kavrulmuş (+,-%20 Ofis opsiyonlu iç fındığa işlenmesi ve ambalajlanması" işi için; TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamından yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin 26.1 maddesi gereği "Teklif İsteme Usulüne'' göre, 21.03.2023 tarihi Salı günü, saat 14:00'da Giresun Başmüdürlüğünde ihaleye çıkılacaktır. 1500 ton kavrulmuş iç fındık imalatı ihalesi ihale edilemediği taktirde 22.03.2023 tarihi Çarşamba günü, aynı yer ve saatte tekrar ihale edilecektir.
Dökümanlar