TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat: 2023/21 Sayılı Tebliğ Değişikliği

Bürokrasinin azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları çerçevesinde hazırlanarak 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/21 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği kapsamında, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda daha hızlı ve kullanıcı dostu şekilde yapılmasını teminen yetkilendirme süreçlerinde azaltma yapılarak uygulamaya koyulmuştu. Bu defa, başvurulara ilişkin tüm aşamaların tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilerek
kullanıcıların yetkilendirilmesi amacıyla mezkûr Tebliğ'de bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş olup “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 05/04/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerine ilişkin yetkilendirme süreçlerine dair değişiklik Tebliği ve başvuru süreçlerini özetleyen Kılavuz yazımız ekinde sunulmakta olup, Tebliğ değişikliği ile hayata geçirilen hususlar ve ilgili Kılavuzun üyelerinize duyurulmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Söz konusu Kılavuz, bilgilendirme ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, resmi başvurular için değişiklikleri ile beraber yukarıda bahsi geçen Tebliğ hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

Dökümanlar