TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden

İşletmemizde 28.09.2022 Çarşamba günü saat 14.30'da açık artırma sureti ile yapılacak olan toplam 2.000 baş Reforme Koyun Satışı ihalesine ait ihale ilanı yazı ekinde sunulmuştur.

Dökümanlar