Proje amacı; Karadeniz Bölgesi’ndeki paydaşlar arasında işbirliği sağlayarak çevre bakımından gelişmiş bir Karadeniz Bölgesi yaratmaya katkıda bulunmaktır.

Proje sonunda; Çiftçiler ile tarım ve çevreyle alakalı kurumlar arasında Karadeniz’deki kirlilik ve çevre konusunda farkındalığı arttırmak, Çevrenin korunması için az sayıda kimyasal gübrenin kullanılması ve doğaya uygun gübre kullanımının artması, Akademik araştırma sonuçlarından faydalanma ve bir bölgeden diğer bölgelere çevre ve tarım konusunda uygulamalı faaliyetlerden yararlanılması, Kuruluşlar arasında gelecek işbirliğinin arttırılması.