Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza intikal eden yazıda; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 milyar ABD Dolarına çıkarılması hedefi doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı önergesi yazımız ekinde yer almaktadır.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 15 Şubat 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Borsamızın 0462 326 09 66 numaralı faksına veya info@tb.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Trabzon Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

Dökümanlar