TRABZON’DA FINDIK TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI.

TRABZON’DA FINDIK TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI.


Trabzon Valiliği Trabzon’da fındık toplama tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz'da yapılan toplantıda Trabzon'da sahil, orta kesim ve yüksek kesimlerde fındık hasat tarihine karar verilmiştir.  

Buna göre; 22 / 02 / 2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013 / 4284 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen "Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4'üncü maddesinin (g) fıkrasına istinaden, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 03 / 08 / 2018 tarihli genelgesi çerçevesinde, Trabzon ilinde fındık toplama ve ihracat tarihlerinin tespiti için T.C. Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 19 / 07- 2018 tarihlerindeki toplantıda Trabzon ili ve ilçelerinin;

Sahil kesiminde ( 0-250 metre arası rakımı olan yerlerde ): 01/08-2018
Orta Kesiminde ( 251-500 metre arası rakımı olan yerlerde ) : 06/08-2018
Yüksek Kesiminde ( 500 metre ve üzeri rakımı olan yerlerde ): 14/08-2018
hasat tarihinden 7 gün sonrada her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihi dikkate alınacaktır."
Fotoğraflar :
[Trabzon Ticaret Borsası | Resmi İnternet Sitesi | tb.org.tr]