Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Ekonomi Bakanlığı’nın 09.01.2013 tarihli ve 94711893/724/0000520000042 sayılı yazısına istinaden, Saraybosna Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Bosna Hersek Yabancı Yatırım Tanıtım Ajansı’ndan temin edilen güncel yatırım projeleri iletilmektedir. Anılan projelere ait dokümanlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, Uluslararası İş İmkanları/ Özelleştirme ve Yatırım Projeleri bölümünde yer almaktadır.
 
Yazıda devamla, yeterli sayıda firmamızın ilgi göstermesi halinde belirlenecek sektörlerde söz konusu ülkeye yönelik olarak bir yatırım heyeti düzenlenmesinin de öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Söz konusu yatırım heyetine katılım sağlayacak üyelerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (E-posta: damla.caglar@tobb.org.tr) yönlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.