"Resmi İstatistik ProgramıÇok Yıllı Programı" çerçevesinde verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum, kuruluşlarca yayımlanan Haber Bültenleri esas alınarak, Birliğimiz tarafından kurum içi kullanıma yönelik olarak hazırlanmakta olan Bilgi Notları,2011 yılı Eylül ayından itibaren de "Gözden Geçirme Notları" adıaltında Birliğimiz web sayfasından dış kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Ekonomik, Sosyal ve Uluslararası göstergelerolmak üzere 3 ana kategoride 37 konu başlığına yönelik, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık değişen periyotlarda hazırlanan TOBB Gözden Geçirme Notlan tematik olarak:
 
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
 • Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu
 • Çocuk işgücü
 • Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri
 • Gelir ve Yaşam Koşulları
 • Sanayi Üretim Endeksi
 • Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi
 • Satın Alma Gücü Paritesi
 • Göç (İç Göç ve Dış Göç)
 • Sektörel Güven Endeksleri
 • Hane halkı İşgücü Araştırması
 • Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı
 • İşgücü Maliyet Endeksi
 • Ticaret ve Hizmet Endeksleri
 • Tüketim Harcamaları
 • Turizm İstatistikleri
 • Yaşam Memnuniyeti
 • Tüketici Fiyatları-Endeksi
 • Yoksulluk
 • Tüketici Güven Endeksi
 • Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde ve Hane halklarında)
 • Üretici Fiyatları Endeksi
 • Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi
 • Doğuşta Yaşam Beklentisi
 • Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
 • İnsan Hakları ve Kadın Hakları
 • Bütçe Gerçekleşmeleri
 • Uluslararası Nüfus Göstergeleri
 • Dış Ticaret Endeksleri
 • Uluslararası Demokrasi Endeksi
 • Dış Ticaret İstatistikleri
 • Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri
 • Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
 • Uluslararası Yaşam Maliyeti
 • Milli Gelir
 • Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri
 • Ödemeler Dengesi
konularını içermektedir.

Birliğimiz ana sayfasında "İSTATİSTİKLER" ya da "YAYINLAR" konu başlıklarının altında "TOBB GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI" seçeneği ile sayfaya erişim mümkündür.