Oturum başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden sayın Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU‘nun yapacağı panele; Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim yelerinden sayın Prof. Dr. N. Enver ÜLGER "Kentsel Dönüşüm İçin Alternatif Model" konulu sunumuyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden sayın Doç. Dr. Cenap SANCAR "Kentsel Dönüşümde Parçacıl Yaklaşımlar" konulu sunumuyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden sayın Yrd. Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN "Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Analizi" konulu sunumuyla katılacaklardır.


4 Mayıs Cuma Saat 14.00
Trabzon Zorlu Grand Otel