TMO 6 İLDE 12 FINDIK DEPOSUNU KİRAYA VERECEK

TMO 6 İLDE 12 FINDIK DEPOSUNU KİRAYA VERECEK


Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 ilde bulunan toplam 150 bin ton kapasiteli 12 fındık deposunu kiraya verecek. Fındık depolarının kira ihalesi 2 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.


 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün fındık depolarını kiraya vermesiyle ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TMO'nun Düzce, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da bulunan 2'şer adet depolarını kiraya verecek. 5 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin ve 25 bin top kapasiteli toplam 6 ilde bulunan 150 bin ton kapasiteli depoların ihalesi 2 Mayıs'ta TMO'nun Ankara Kızılay'daki adresinde yapılacak.


Depoların kira sürelerinin bitimi 2013 yılının Mayıs, Temmuz ve Haziran aylarında olacak. Her bir yerde bulunan her 5 bin ton kapasiteli depo için ayrı ayrı teklif verilecek olup, 5 bin ton kapasiteli depoların biri, birkaçı veya tamamı için teklif verilebilecek. Teklif sahipleri ile ayrı ayrı pazarlık yapılacak.


Herhangi bir yerdeki 5 bin ton kapasiteli deponun veya depoların kısmi bölümleri için teklif verilemeyecek. İstekliler teklif verilebilecek yerlerin tamamına veya bir veya birkaçına ayrı ayrı teklif verebilecek. Kiralamada teklif edilecek kira bedelinin yüzde 3'ü tutarında geçici teminat verilecek.


İhale "Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi" ne göre yapılacak. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek. Teklifler en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğü'nün ilgili birimine verilmesi gerekecek. İhale Şartname bedeli 50 TL artı KDV olacak. Teklif edilen kiralama bedelleri ihale tarihinden itibaren 90 iş günü opsiyonlu olacak.