Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca iki yılda bir düzenlenmekte olan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2011"in üçüncüsü 31 Ekim - 4 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi (AKM)‘de yapılacaktır.


Dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülke genelinde farklı disiplinler tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarını gerçekleştiren meslek gruplarından CBS çalışanlarını, araştırmacılarını ve bu alana ilgi duyanları biraraya getirerek deneyim, sorun ve çözüm önerilerinin paylaşılmasına katkı sağlayacak ortamları oluşturmayı amaçlayan Kongre hakkında ayrıntılı bilgi ve broşür için tıklayınız.