TürkçeEnglish
Anasayfa / DUYURULAR / ZEYİLNAME
ZEYİLNAME
15 Eylül 2014 Pazartesi 10:07 Yazdır
Trabzon Ticaret Borsası tarafından 28.08.2014 tarihinde yayınlanan TR90/14/DFD/0020 yayın referanslı “Fındıktaki Biyokütle Enerjisi”  başlıklı proje için düzenlemiş zeyilnamedir. Mevcut ihale dosyasında yer alan ve sehven yazılmış ifadelerle ilgili düzeltmeler içermektedir.

1.      İsteklilere Talimatlar Bölümü Madde 2’de yer alan proje personeli için yarı zamanlı istihdam koşulu kaldırılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

•          Projenin Adı: FINDIKTAKİ BİYOKÜTLE ENERJİSİ•          Sözleşme kodu:TR90/14/DFD/00020•          Fiziki Miktarı ve türü: HİZMET ALIMI        LOT

4  akademisyen ve 4  mühendisten oluşan araştırma grubu

1  koordinatör ve 1  muhasebeciden oluşan idari ekip

5 fındık analizi

5 çevrim teknoloji analizi

2 maliyet analizi

100 rapor basımı

İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi NO: 103 Merkez /TRABZON

•          Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:  

2.      İsteklilere Talimatlar Bölümü Madde 4 a bendi (ihaleye davet mektubu) iptal edilmiş ve ihale dosyasından çıkarılmıştır.

 
 
 
3.      Taslak Sözleşme ve Ekleri  Bölümü’nde yer alan ve  proje personeli için yarı zamanlı istihdam şartı isteyen ifade kaldırılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

LOT

 
4  akademisyen ve 4  mühendisten oluşan araştırma grubu

1  koordinatör ve 1  muhasebeciden oluşan idari ekip

5 fındık analizi

5 çevrim teknoloji analizi

2 maliyet analizi

100 rapor basımı

4.      Taslak Sözleşme Bölümü’nde İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu kısmında yer alan proje personeli için yarı zamanlı istihdam koşulu kaldırılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:     

4  akademisyen ve 4  mühendisten oluşan araştırma grubu

1  koordinatör ve 1  muhasebeciden oluşan idari ekip

5 adet fındık analizi

5 adet çevrim teknoloji analizi

2 adet maliyet analizi

100 adet rapor basımı

5.      Taslak Sözleşme ve Ekleri  Bölümü’ndeki İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu   kısmında detaylı faaliyetler listesi  alt başlığındaki ilgili hususlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Yüklenici firma aşağıda belirtilen nitelik ve niceliklere uygun proje personeli istihdamını sağlamak ve belirtilen tüm işleri zamanında teslim etmekle yükümlüdür. İhaleye teklif verecek tüm firmalar projede yer alacak tüm kişilerin özgeçmişlerini kilit personel ayrımı yapmadan sunmalıdır.

Lot :

1.      4  akademisyen ve 4  mühendisten oluşan araştırma grubu

2.      1  koordinatör ve 1  muhasebeciden oluşan idari ekip

3.      5 adet fındık analizi

4.      5 adet çevrim teknoloji analizi

5.      2 maliyet analizi

6.      100 adet rapor basımı

1.   4  akademisyen ve 4  mühendisten oluşan araştırma grubu

  • Akademisyenlerin kimya mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve iktisat disiplinlerinde en az doktorasını tamamlamış ve doktorasını tamamlamasının üzerinden üç yıl geçmiş kişilerden oluşması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen tüm disiplinlerden birer akademisyenin olduğu bir araştırma grubu oluşturan teklifler öncelikli olarak değerlendirilebilecektir. Ayrıca mühendislik fakültesi mensubu akademisyenlerin biyokütle ve çevrim yöntemleri konularında bilimsel çalışma ve makalelerinin olması tercih sebebi sayılabilecektir. Tüm akademisyenler proje süresi boyunca istihdam edilecektir.

  • Birden çok proje faaliyetinin yürütülmesini sağlamakla yükümlü araştırma grubunda dört akademisyenin dışında dört de mühendis yer alacaktır. Bu mühendisler proje süresi boyunca gerekli olması durumunda çalıştıkları fabrikalardan gerekli izinleri sağlanması koşuluyla bilgi sağlayacaklardır. Mühendislerin istihdamının sağlanması zorunlu olmayıp, fabrikalara ait resmi fındık ve fındık kabuğu miktarlarının hesaplanması için projeye bilgi sağlamaları yeterli olacaktır. Mühendislerin istihdamı zorunlu olmayıp çalıştıkları fabrikalara ait bilgi temini sağlamaları projenin tamamlanması için yeterli görülmektedir. Mühendislerin bilgi sağlayacağı fabrika veya fabrikalardaki çıktı miktarları referans alınmak üzere kullanılacaktır. Bu kapsamda referans alınan fabrika veya fabrikalardaki çıktı miktarları ve oranları, interpolasyon ve diğer gerekli hesaplama yöntemleri de kullanılarak Doğu Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun) geneli için ortalama rakamlar belirlenmiş olacaktır. Bu hesaplama sırasında seçilen fabrika veya fabrikalardaki geçtiğimiz yıla ait toplam işlenen fındık miktarı, Doğu Karadeniz genelinde üretilen fındığın yüzde kaçına karşılık geliyorsa, gerekli hesaplamalar yapılarak Doğu Karadeniz Bölgesi geneli için fındıkkabuğu ve fındık miktarı hesaplanacaktır.  Bu mühendislerin makine  mühendisliği, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği disiplinlerinden herhangi birinden lisans mezunu olması gerekmektedir. Mühendislerden oluşan ekip katı atık analizini saha çalışmaları ve yerinde tespit ile gerçekleştirmek durumundadır.
2.   1  koordinatör ve 1  muhasebeciden oluşan idari ekip

  • Proje süresi boyunca faaliyetler kapsamında yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinden sorumlu olacak bir muhasebeci istihdam edilecektir. Bu muhasebeci yüklenici firmada çalışan muhasebecilerden biri de olabilecektir.
Proje faaliyetlerinin zamanında ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak üzere proje koordinatörü istihdam edilecektir. Tüm proje faaliyetlerinin koordinasyonu raporlanması ve analizlerin tamamlanarak rapor haline getirilmesinden proje koordinatörü sorumlu olacaktır. Proje koordinatörü istekli firma çalışanı olabilecektir.

               
6.      Taslak Sözleşme ve Ekleri  Bölümü’nde  Söz. Ek-4: Mali Teklif kısmında yer alan” Hizmet İhaleleri için Bütçe Dökümü ve Çalışma Günleri Çizelgesi” bölüm iptal edilmiş ve ihale dosyasından çıkarılmıştır.

 
İhale teklif dosyasının yeni hali ektedir.

İHALE TEKLİF DOSYASI

ZEYİLNAME


  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr