TürkçeEnglish
Anasayfa / TTB HAKKINDA / TÜRKİYE’DE BORSALARIN KURULUŞ VE GELİŞMESİ
TÜRKİYE’DE BORSALARIN KURULUŞ VE GELİŞMESİ
08 Nisan 2010 Perşembe 00:00 Yazdır
Yurdumuzdaki borsalar, bu lonca çalışmaların bir uzantısıdır.Lonca sözcüğünün yerine gene Batı kaynaklı olan borsa deyimi kullanılmış ve kısmen dış etkenlerden uzaklaştırılmıştır.


Gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1873 yılında bir Nizamname ile “Der saadet Tahvilat Borsası” adı altında kurulmuştur. Ardında da, anlaşılacağı üzere, bu borsa “Taşınır Değerler Borsası” niteliğindedir.


Bu tarihten 13 yıl sonra, 15 Nisan 1886’da yayınlanan “Umum Borsalar Nizamnamesi” ile ticaret borsalarının kuruluşuna geçilmiştir.


Yurdumuzda ilk ticaret borsası 1892 yılında “İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası” adı altında kurulmuştur.


Adana Ticaret Borsası, 1913 yılında, İstanbul Ticaret Borsası ve Trabzon Ticaret Borsası 1923’de, Ankara Ticaret Borsası’ da 1927 yılında hizmete girmiştir.


Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 22 Nisan 1925 tarihli ve 635 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ve buna dayanılarak 27 Eylül 1923 tarihli “Ticaret ve Sanayi Odası Nizamnamesi” 16 Mayıs 1920 tarihli ve 1447 sayılı “Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu” yürürlüğe girmiştir.


Osmanlı İmparatorluğu’nda borsaların örgütlenmesi, dünyadaki gelişmelerden yaklaşık üç yüz yıldan fazla bir zaman sonra gerçekleştirilmiştir.


İmparatorlukta bu alanda ilk çaba XIX. yüzyıl’ın son çeyreğinde gündeme gelmiştir.XV. yüzyıldan itibaren Galata bankerleri aracılığıyla gerçekleştirilen para ticaretinin belirli bir düzene sokularak kurumsallaştırılabilmesi ancak 1873 yılında sağlanabilmiştir.


12 Teşrin-i sani 1298(1 Aralık 1873) tarihinde çıkartılan irade ile Dersaadet Tahvilat Borsası’nın kuruluşundan sonra merkezi yönetim bir nizamname hazırlama çabasına girişmiş; bu doğrultuda 15 Nisan 1886 tarihli irade sonucunda yürürlüğe giren Umum Borsalar Nizamnamesiyle imparatorlukta kurulmuş ve kurulacak olan borsaları düzenlemeyi hedeflemişti.

  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr