TürkçeEnglish
2017-2020 STRATEJİK PLAN
11 Nisan 2013 Perşembe 14:31 Yazdır
İçindekiler Tablosu  
ÖNSÖZ 2
1. GİRİŞ 5
1.1. Yönetici Özeti 7
1.2.Stratejik Plan Süreci 8
1.3.Trabzon Hakkında Bilgi 10
1.4.Trabzon Ticaret Borsası 13
2.DURUM ANALİZİ 15
2.1.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 15
2.1.1.Yasal Yükümlülükler 15
2.1.2.Mevzuat Analizi 17
2.2.Kuruluş İçi Analiz 19
2.2.1.YöneIm Yapısı 19
2.2.2.Organizasyon Şeması 20
2.2.3.Borsanın Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi  21
2.2.4.Süreçlerin Analizi 22
2.2.5.İnsan Kaynakları 24
2.2.6.Teknolojik Altyapı 26
2.2.7.Mali Durum 27
2.2.8.Fiziksel Durum 33
2.3.Çevre Analizi 34
2.3.1.Dünyada ve Türkiye’de Borsacılık 34
Ticaret Borsacılığı 34
Dünyada Ticaret Borsacılığı 34
Ülkemizde Ticaret Borsacılığı 34
2.3.2.Borsanın Öncelikleri 35
2.4.Paydaş Analizi 38
2.5.GZFT Analizi 39
3.Maliyetlendirme / İzleme Değerlendirme 55

Stratejik Planı İçin Tıklayınız...
  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr