TürkçeEnglish
MİSYON - VİZYON
08 Nisan 2010 Perşembe 00:00 Yazdır
Misyonumuz

 • Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak.

 • Araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüterek, üretimde verimliliği artırmak, bölgesel ürün çeşitliliğini geliştirmek.

 • %100 memnuniyet düzeyinde ve sürekliliği sağlayacak biçimde hizmet vermek üzere, üyenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve karşılamak.

 • Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yaklaşımlar ile üye ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak.

 • Hizmetlerde etkinliği sağlamak ve verimliliği artırmak için, bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak.

 • Sosyal sorumluluğu, paydaşlarıyla işbirliği ve hazırladığı makro projeleriyle, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak,

 • Konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak, gerektiğinde müstahsillerin yetkinliklerini geliştirmek için ilgili taraflarla stratejik ortaklıklar kurarak projeler geliştirmek.

 • Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek.


Vizyonumuz

Kalkınmanın anahtarı konumundaki üyelerine, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yaratma süreçlerinde, her türlü desteği vererek;

 • Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir hale getiren,

Bölgesel kalkınmadaki rolü gereği;

 • Ekonomik ve sosyal politikaların belirlenme süreçlerinde etkin ve yönlendirici,
 
 • Piyasaların düzenlenmesinde büyük pay sahibi,
 
 • İlgili aktörler tarafından rol model olarak benimsenen,
 
 • Her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden,
 
 • Hizmetlerini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren,
 
 • Çağdaş Yönetim anlayışına sahip, güvenilir ve saygı duyulan bir borsa olmak..

  Pazarkapı Mahallesi Sahil Cad. No:105 61200 Ortahisar / Trabzon
T. 0462 326 45 05    F. 0462 326 09 66

tb.org.tr